Nieuws uit de regio

29-06-2021 - Heist-op-den-Berg

Nieuwe politiebaas Heist

In de raadszaal legde Eva Tolleneer (48) de eed af als nieuwe korpschef van de politiezone Heist. Na het pensioen van Luc Geens was ze al enige tijd dienstdoende verantwoordelijke van PZ Heist maar pas op 8 juni verscheen het koninklijk besluit van haar definitieve benoeming. Tolleneer is afkomstig van Aalst maar trouwde in Beerzel waar ze nu ook woont.

De nieuwe Heistse korpschef studeerde jong meisje criminologie omdat ze meer wilde weten over de tegenstelling veiligheid – onveiligheid. In Gent begon ze bij de politie als burger bij onder meer slachtofferbejegening. Omdat ze toch van meer actie hield deed ze politieschool en na een tijdje federale politie, kwam ze terecht bij de recherche van de politiezone Kastze (Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst). In 2010 deed ze officierenschool te maken en deed een zeer leerrijke stage in Heist waar ze dan eerst diensthoofd interventie en daarna recherche was tot ze Luc Geens kon vervangen.

Haar accenten voor de toekomst werden vastgelegd in het Zonaal Veiligheidsplan 2025: verkeersveiligheid, drugbeleid, (intra-familiaal) geweld, zedenfeiten en ook cybercriminaliteit. “Dat laatste niet alleen door een actieve preventie, maar ook in Heist hebben we al zaken van computerfishing moeten behandelen”, vertelt Tolleneer “Door globalisering en wegvallen van de grenzen komen in Heist dezelfde tendensen voor als in de rest van de wereld”.

Als korpschef staat Tolleneer ook aan de leiding van ‘een bedrijf met ongeveer 100 werknemers’. “Ik wil vooral een transparante, open communicatie, zowel intern al naar de burgers toe. Zo hebben we al een integriteits- en klachtenmanagement ingevoerd en probeer ik voor het personeel ook een gezonde work-life balance te creëren.” Voor die werking heeft ze met het voormalige klooster een mooie huisvesting die wel stilaan uit haar voegen barst. “Gelukkig was in coronatijden voor 2de lijnsdiensten thuiswerk een oplossing. In het kader van digitalisering wil PZ Heist trouwens een snelle volger zijn”.

In verband met de mogelijke fusie van PZ Heist met PZ Berlaar/Nijlen blijft ze liever op de vlakte: “De 3 gemeenteraden hebben ingestemd met een haalbaarheidsstudie waarbij de sterktes en zwaktes, de opportuniteiten en bedreigingen, tegen elkaar worden afgewogen. Laten we eerst het resultaat van die studie afwachten”.

Mijn gezonde voeding

Diëtiste en voedingsdeskundige

lees meer

Nata

Fantasie- en stainless steel juwelen en accessoires voor dames en kinderen. Kom gerust een kijkje nemen, vrij in en uit!

lees meer

Speciale promoties Check het hier